Strona główna

Tax Experts  jest firmą doradztwa finansowego. Pomagamy przedsiębiorcom pozyskiwać finansowanie na projekty inwestycyjne z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowanie dłużnego: kredytu bankowego, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, pożyczek czy inwestycji typu private equity.

Nasza oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów gospodarczych.

Główne obszary działalności:

  • Organizacja kredytów bankowych
  • Doradztwo finansowe
  • Doradztwo przy emisji obligacji korporacyjnych
  • Organizacja finansowania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego
  • Finansowanie projektów inwestycyjnych