Doradztwo finansowe

Pomagamy klientom w różnych aspektach zarządzania finansami, a w szczególności:

  • analizie wskaźnikowej
  • analizie struktury bilansu i przepływów pieniężnych

Dokonujemy wyceny spółek, wyceny projektów inwestycyjch, posiadanych klientów (customer equity, customer lifetime value) i wyceny marki (brand equity).

Doradzamy klientom przy emisji obligacji komercyjnych oraz uczestniczymy w procesie poszukiwania nabywców na wyemitowane obligacje.

Pomagamy przy projektach wykupów menedżerskich, finansowania typu mezzanine. Doradzamy klientom przy inwestycjach typu private equity.

Dla naszych klientów stawiamy do dyspozycji najlepszych analityków oraz ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin zarządzania finansami.